Direct advies nodig? Bel 0528 23 49 09

facebook linkedin
 • Banner 1
 • Banner 2
 • Banner 3
 • Banner 4

Coronavirus algemene informatie

De wereld ziet er sinds een aantal weken heel anders uit. Vanaf eind februari is in Nederland de eerste persoon positief getest op het coronavirus. Sinds dat moment heeft de overheid al diverse maatregelen aangekondigd ter bestrijding van het coronavirus. De volksgezondheid staat voorop, maar tevens realiseren wij ons terdege dat al deze maatregelen jou als ondernemer hard kunnen treffen.

                                                                                                                                                                   

Kantoor Adcom

Ook wij zullen gehoor geven aan de maatregelen zoals het Kabinet die ingesteld heeft om zodoende verspreiding van het virus tot een minimum te beperken. Zoveel mogelijk proberen wij op afstand ons werk te doen, hetzij op kantoor, hetzij vanuit huis. Alleen de meest noodzakelijke afspraken op locatie zullen gemaakt worden. Administraties kunnen gebracht worden maar met in achtneming van de 1,5 meter regel. Mochten nadere maatregelen nodig zijn, dan zullen wij u daarover informeren. Hebt u vragen, dan het liefst zoveel mogelijk via de mail.

 

Corona-maatregelen Kabinet

Op 18 maart 2020 heeft het Kabinet een pakket maatregelen getroffen om met name de ondernemers door de crisis proberen te helpen. Doel van het pakket is om de banen en inkomens te beschermen en de gevolgen voor zzpérs, mkb-ondernemers en grootbedrijven op vangen. In hoofdlijnen is het volgende aan maatregelen aangekondigd.

 

 1. Tijdelijke regeling tegemoetkoming loonkosten voor ondernemers met personeel.
  Deze Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) zal worden uitgevoerd door het UWV en is maximaal 90% van de loonsom, afhankelijk van het omzetverlies. Het UWV zal een voorschot verstrekken van 80% van de gevraagde tegemoetkoming, voor een periode van 3 maanden. Er is een staffel gemaakt waarin staat hoeveel de tegemoetkoming is bij een bepaald percentage aan omzetdaling. De regel geldt voor omzetdaling vanaf 1 maart 2020. Op dit moment kunnen wij de aanvragen nog niet in behandeling nemen, omdat er nog aan de uitvoering gewerkt wordt. Zodra dit bekend is kunt u dit (aan ons) melden en kunnen wij voor u aan de slag.
 2. Extra ondersteuning zelfstandige ondernemers.
  Enerzijds is er de mogelijkheid om via uw Gemeente via een versoepeling van de bestaande Bbz-regeling een aanvulling op uw inkomen te krijgen tot bijstandsniveau en/of een lening voor versterking bedrijfskapitaal. Een aantal Gemeenten zijn al zover dat een aanvraag ingediend kan worden, echter nog lang niet iedere Gemeente is zover. Houdt de website van uw Gemeente in de gaten op de laatste ontwikkelingen.
  Anderzijds is er voor ondernemers die direct getroffen worden door de overheidsmaatregelen een Noodloket waar ze € 4.000,- kunnen krijgen. Het gaat hier bijvoorbeeld om horecabedrijven die hun deuren moeten sluiten of andere bedrijven die hun deuren moeten sluiten omdat niet aan het voorschrift van 1,5 meter afstand voldaan kan worden. Ook hiervoor geldt dat de regeling er is, maar dat het Kabinet nog met regels komt omtrent de nadere uitwerking. Zodra die bekend zijn informeren wij u., maar zie ook de site van rvo, rvo.nl .
 3. Bijzonder uitstel van belasting betaling en verlaging boetes belastingdienst.
  Als u als ondernemer getroffen bent door de coronacrisis kunt u per direct bijzonder uitstel voor betaling belastingaanslagen krijgen. Het gaat daarbij om de volgende belastingaanslagen:
  - Naheffingsaanslagen omzetbelasting
  - Naheffingsaanslagen loonheffing
  - Voorlopige en definitieve aanslagen Inkomstenbelasting
  - Voorlopige en definitieve aanslagen vennootschapsbelasting
  De aangiften loonheffing en omzetbelasting moeten net als normaal gewoon ingediend worden, echter u hoeft ze niet te betalen. Op het moment dat u van de belastingdienst een naheffingsaanslag omzetbelasting of loonheffing ontvangt dan moet er een brief naar de belastingdienst verstuurd worden met verzoek uitstel van betaling. U krijgt dan 3 maanden uitstel van betaling en beoordeling van het verzoek vindt pas later plaats. Op de website van Adcom Consultancy & Belastingadvies zal een standaardbrief komen te staan die u eventueel kunt gaan gebruiken.
  Voorlopige aanslagen Inkomstenbelasting en Vennootschapsbelasting kunt u ook uitstel van betaling voor krijgen.
 4. Uitstel van aflossingen op bankleningen.
  Ondernemingen met een bankfinanciering tot € 2,5 miljoen kunnen een halfjaar uitstel van aflossing op leningen krijgen. Om in aanmerking te komen meten bedrijven in de kern wel gezond zijn. Op dit moment kunt u zich daarvoor melden bij uw huisbankier en die zal daar dan verder uitvoering aan geven. Tevens kan uw huisbankier eventueel uw bestaande rekening courant faciliteiten verruimen indien dit nodig mocht zijn, echter wel onder voorwaarden die de bank stelt.
 5. Rentekorting kleine ondernemers op microkredieten Qredits
  Regeling rentekorting voor ondernemers die een krediet hebben bij Qredits.
 6. Tijdelijke borgstelling voor land- en tuinbouwbedrijven.
  Betreft een tijdelijke borgstelling voor werkkapitaal in de betreffende sector. Het Kabinet is bezig met een nadere invulling daarvan. Informatie volgt van het Kabinet.

 

Tot zover de volgens ons belangrijkste maatregelen in het kort. In detail moeten nog de meeste maatregelen uitgewerkt worden voor dat ze tot uitvoering kunnen komen. Op dit moment zijn wij druk bezig de website hierop aan te passen zodat alle benodigde informatie daar zo actueel mogelijk beschikbaar is en tevens zullen wij wat standaard documenten daarin opnemen die u kunt gebruiken. Houdt daarom deze website de komende periode in de gaten. 

 

Belangrijke informatie ook te vinden op de site van de rijksoverheid: Rijksoverheid.nl/coronavirus

 

Laten we samen ons best doen om de coronacrisis te bestrijden en ons aan de gestelde regels van de overheid te houden en de gevolgen daarvan (economisch) zoveel mogelijk te beperken.

Nieuws

meer nieuws